Övergiven färgfabrik från 1959, Först hetta den: Grafisk Färg och Pigmenta
men blev sedan uppköpt av Sun Chemicals och nerlagd runt 2000.
Därefter har det blivit ett paradif för graffiti utövare.

Rivning påbörjad 2014

Spånga, Stockholm
Bilderna tagna 14/4-2014